bg
Retailer

PREMIUM. ZELENO. ENERGIJA.

Podjetje za človeka in naravo.

Podjetje my Premium Pellets, s sedežem v južni Avstrijski Štajerski, povezuje življenjski stil z zavedanjem o varovanju okolja. S peleti  my Premium Pellets želimo tržiti kakovosten proizvod, ki ne le površno govoriči o trajnostnem ohranjanju okolja, ampak ga občutno vključuje v življenje. Proizvod, ki za človeka in naravo predstavlja win-win situacijo. 

“Peleti my Premium Pellets je okoljsko nevtralen dobavitelj energenta za potrošnike z visokimi pričakovanji.“

Matthias Kroell
Lastnik in poslovodja podjetja my Premium Pellets