ENplus
Feinanteil

…Verjetno najboljši evropski peleti z najnižjo vsebnostjo lesnega prahu….

ENplus usposabljanje proizvajalcev z gospodom DI Dr. Englisch Martinom z BEA inštituta za bioenergijo GmbH, Dunaj