Izjava o varstvu osebnih podatkov

Izjava glede obveznosti obveščanja

Varstvo vaših osebnih podatkov je za nas še posebej pomembno. Zato vaše podatke obdelujemo izključno na podlagi zakonskih določb (GDPR, TKG 2003 – avstrijski zakon o telekomunikacijah iz leta 2003). V teh informacijah o varstvu podatkov vas obveščamo o najpomembnejših vidikih obdelave podatkov v okviru našega spletnega mesta.

Stopite v stik z nami

Če z nami stopite v stik prek našega spletnega mesta, bomo podatke, ki jih posredujete, shranili za namen obdelave vaše poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Brez teh podatkov vaše poizvedbe ne moremo obdelati. Če vaša poizvedba za nas ni zanimiva, bomo tako poizvedbo kot vse osebne podatke takoj izbrisali. V vseh drugih primerih bomo vaše podatke hranili v evidenco, dokler nam na naslov premium@mypellets.at ne pošljete preklica. Brez vašega soglasja podatkov ne posredujemo.

E-novice

Na našem spletnem mestu se lahko naročite na koristne informacije o podnebno nevtralnih peletih my Premium Pellets in sodelujete v nagradnih igrah. Za to potrebujemo vaše ime, priimek in e-poštni naslov ter vašo izjavo, da se strinjate s prejemanjem e-novic, da vam lahko pošiljamo novice o my Premium Pellets. V primeru, da nam podatkov ne posredujete, vam e-novic ne moremo poslati. Naročnino na e-novice lahko kadar koli prekličete. Preklic pošljite na naslednji e-poštni naslov: premium@mypellets.at. Vaše podatke v zvezi s pošiljanjem e-novice bomo nato takoj izbrisali.

Spletna analiza z Matomo

Na našem spletnem mestu uporabljamo odprtokodno programsko orodje Matomo, ki je vzpostavljena na virtualnem strežniku podatkovnega centra Hetzner Online GmbH, Sigmundstraße 135, 90431 Nürnberg, Nemčija. S tem je zagotovljeno, da se podatki ne posredujejo tretjim osebam in da ostanejo pod našim nadzorom. Matomo uporablja piškotke. Ti piškotki nam omogočajo štetje obiskov. Te besedilne datoteke se shranijo v vaš računalnik in nam omogočajo analizo uporabe našega spletnega mesta. Zadnja dva bloka znakov vašega naslova IP sta bila označena, zato nimamo tehničnih sredstev, s katerimi bi vas lahko enolično identificirali kot uporabnika. Na to analizo gledamo kot na del internetne storitve, da bi lahko spletno mesto še izboljšali in ga še bolje prilagodili potrebam uporabnikov.

Ob prvi uporabi našega spletnega mesta se lahko strinjate z vsebino piškotka, da se v vaš brskalnik shrani piškotek za spletno analizo, ki nam omogoča zbiranje in analiziranje statističnih podatkov.

Piškotki

Piškotki so datoteke, ki so shranjene na vaši končni napravi (osebni računalnik, prenosni računalnik, pametni telefon) in vsebujejo informacije o vas, in do katerih imajo v času trajanja veljavnosti piškotkov dostop ustrezni upravljavci podatkov (in tretje osebe).

Napotki glede uporabe piškotkov se pojavijo ob prvem odpiranju spletne strani. Z njihovo uporabo lahko soglašate ali pa ne.

V primeru, da z uporabo piškotkov soglašate, se ob tehnično obveznih piškotkih uporabljajo tudi neobvezni piškotki za ugotavljanje posebnih osebnih uporabniških podatkov o vedenju uporabnikov na določenem spletnem mestu. V primeru, da z uporabo piškotkov ne soglašate, bodo uporabljeni le tehnično obvezni piškotki.

Nujni piškotki

Nujni piškotki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta. Ta kategorija vsebuje le piškotke, ki zagotavljajo osnovne funkcije in varnostne značilnosti spletnega mesta. Ti piškotki ne shranjujejo nobenih osebnih podatkov. Mednje sodijo piškotki o sejah (Session Cookies), ki se ustvarijo samodejno ter povečajo varnost komunikacije med strežnikom in stranko (se po seji izbrišejo), ter nastavitve samih piškotkov, ki shranijo nastavitve uporabljenih piškotkov. Druga kategorija so funkcionalni piškotki, ki jih lahko onemogočite prek svojega brskalnika. Vendar pa ti vplivajo na določene funkcije, kot na primer priklic zaščitenih strani (obnašanje ob prijavi), ali tudi na brezhibno delovanje spletne trgovine.

Nenujni piškotki

Vsi piškotki, ki niso nujno potrebni za delovanje spletne strani in se uporabljajo posebej za zbiranje osebnih uporabnikovih podatkov o analizah, prikazih in drugih vključenih vsebinah, so označeni kot neobvezni piškotki. Recimo ciljno usmerjeni piškotki (npr. Google Analytics), trženjski piškotki (zagotavljanje ciljno usmerjene reklame) ali pripomočki za družbene medije (nalaganje slik, videoposnetkov neposredno od ponudnikov družbenih medijev, ki vodi do izmenjave podatkov s temi omrežji). Zanje je treba obvezno pridobiti vaše soglasje. V primeru, da boste te piškotke onemogočili (ne soglašate z njihovo uporabo), lahko to vpliva na vaše doživljanje brskanja po teh spletnih straneh.

Shranjevanje podatkov v okviru spletne trgovine

Za namen obdelave pogodbe hranimo naslednje podatke: ime, priimek, ime podjetja, državo, ulico, kraj/mesto, kraj/mesto, poštno številko, telefonsko številko in e-poštni naslov kupca. Podatki, ki jih posredujete, so potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov. Brez teh podatkov z vami ne moremo skleniti pogodbe. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Certifikat SSL se uporablja za varen prenos podatkov vašega spletnega mesta na poziv brskalnika. Po preklicu postopka nakupa bodo podatki, ki smo jih shranili, izbrisani. Pri nas lahko vzpostavite uporabniški račun, do katerega imate dostop in v katerem so shranjeni zgoraj navedeni nizi podatkov. V primeru sklenitve pogodbe se vsi podatki iz pogodbenega razmerja hranijo do izteka obdobja hrambe, določenega v skladu z davčno zakonodajo (7 let). Podatki o imenu, naslovu, kupljenem blagu in datumu nakupa se hranijo tudi do izteka roka odgovornosti za izdelek (10 let). V primeru neposrednega bančnega nakazila so potrebni dodatni podatki, ki jih ponudnik storitev potrebuje za obdelavo plačila, vendar teh podatkov ne shranjujemo. Obdelava podatkov se izvaja na podlagi pravnih določb člena 96(3) TKG in člena 6(1)(a) (privolitev) in/ali (b) (potrebno za izpolnitev pogodbe) GDPR.

Nagradna igra

Udeleženec se izrecno strinja, da se osebni podatki, ki jih je posredoval (ime, priimek, e-pošta, telefon, naslov, mesto, država), lahko shranijo v elektronski obliki in v povezavi z obdelavo nagrade posredujejo tretjim osebam (trenutno: IT Tronic Innovation Graz, oglaševalska agencija Madison za pošiljanje in vzdrževanje spletne strani). Nagradne igre ni mogoče organizirati brez teh podatkov. Pred koncem nagradne igre bodo vsi udeleženci prejeli še posebne e-novice v zvezi z nagradno igro. Shranjeni podatki bodo izbrisani takoj po koncu nagradne igre in razglasitvi dobitnika. V primeru soglasja nagrajenca bo slika podelitve nagrade uporabljena na spletni strani mypellets.at, objavljena na strani Facebook in poslana naročnikom v obliki e-novic.

Omejitev namena, pravna podlaga, trajanje shranjevanja in prejemniki podatkov

Zbrane osebne podatke potrebujemo za izpolnjevanje pogodb, izdajanje računov, uveljavljanje pogodbenih zahtevkov, storitve za stranke in oglaševanje. Podatke zbiramo, shranjujemo, obdelujemo in uporabljamo v ta namen.

Pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov je na eni strani izpolnjevanje pogodbe, zakoniti interesi, izpolnjevanje naših zakonskih ali pogodbenih obveznosti in na drugi strani vaša privolitev (npr. e-novice, nagradna igra). Če svojih podatkov ne posredujete, ima to lahko različne posledice.

Vaše osebne podatke iz naše matične evidence strank po potrebi obdelujemo za čas trajanja celotnega poslovnega razmerja (od začetka, obdelave do prenehanja pogodbe) in dlje v skladu z zakonskimi obveznostmi glede hrambe in dokumentacije, ki izhajajo iz avstrijskega gospodarskega zakonika (UGB), avstrijskega zveznega davčnega zakonika (BAO) in do konca morebitnih pravnih sporov, tekočih garancijskih in jamstvenih rokov itd.

V okviru delovanja naših spletnih mest na primer pooblaščamo ponudnike storitev programske opreme in agencije, ki lahko v okviru svojih dejavnosti pridobijo dostop do vaših osebnih podatkov, če jih potrebujejo za opravljanje svojih storitev. Ti izvajalci so se zavezali, da bodo ravnali v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.

Vaše pravice

Načeloma imate pravico do obveščenosti, popravka, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov, preklica in ugovora. Če menite, da obdelava vaših podatkov krši zakonodajo o varstvu podatkov ali da so bile vaše pravice do varstva podatkov kršene kako drugače, lahko pri nadzornem organu vložite pritožbo. V Avstriji je to organ za varstvo podatkov.

Na voljo smo vam na naslednjih kontaktnih naslovih:

My Pellets Handels GmbH
A-8552 Hörmsdorf 190

T: +43 3466 42704
E-pošta: premium@mypellets.at